ریختن تفاله قهوه برای گیاهان

تفاله قهوه برای گیاهان | چرا استفاده از کود قهوه بسیار رایج است؟

تفاله قهوه برای گیاهان مفید است البته باید به نوع گیاه نیز توجه شود. بسیاری از گیاهان به نیتروژن نیاز دارند و تفاله قهوه تامین کننده این عنصر برای گیاهان است.

ادامه مطلب