قهوه روبوستا حدود سی درصد از قهوه های مصرفی جهان را تشکیل می دهد. کافئین قهوه روبوستا حدودا دو برابر قهوه عربیکا است. این قهوه ها دارای ویژگی هایی چون: کافئین بالا، عطری تلخ و کم و تلخی زیادی می باشد