قهوه عربیکا حدود هفتاد درصد از قهوه های جهان را تشکیل می دهد. شهرت نام عربیکا به این دلیل است که در گذشته آن را قهوه عربی می خواندند. ویژگی های قهوه عربیکا: عطری فوق العاده – ترشی کم – طعم عالی – کافئین پایین