قهوه ترک در واقع به روشی برای تهیه قهوه می گویند. نوشیدنی نهایی زمانی قهوه ترک نام می گیرد که برای تهیه آن فیلترهایی را رعایت کنید، فیلترهایی چون: استفاده از پودر قهوه با درجه آسیاب ریز و …