موکاپات ابزاری برای تهیه اسپرسو است. این ابزار از 3 قسمت تشکیل شده است: قسمت زیرین، مخزن آب، سبد میانی محل پودر قهوه و مخزن بالایی برای جمع آوری نوشیدنی نهایی در نظر گرفته شده است