قهوه ترک و یا فرانسه را می توانید بدون ابزار های مخصوص نیز تهیه کنید. حتما نیاز به ایبریک و یا فرنچ پرس ندارید. این مطالب شما را در تهیه قهوه بدون ابزار راهنمایی می کنند

تهیه قهوه بدون ابزار

تهیه قهوه بدون ابزار

اگر فرنچ پرس ندارید هم، می‌توانید قهوه فرانسه میل کنید. تهیه قهوه فرانسه بدون دستگاه و ابزار هم امکان پذیر است. این مطلب به طور غیر مس...

ادامه مطلب

Prepare Turkish coffee with milk pan

تهیه قهوه ترک با شیرجوش

اگر ایبریک ندارید! البته بهتر است داشته باشید. چون قهوه جوش تاثیر مثبت زیادی در نوشیدنی نهایی می گذارد. می‌توانید با شیر جوش یا شیرداغ...

ادامه مطلب