قهوه و آلزایمر در جبهه مقابل هم

قهوه و آلزایمر مدت ها است که به یک موضوع جذاب برای تحقیقات تبدیل شده است. اما دلیل آن چه می تواند باشد؟ حافظه؛ گنجینه ای باارزش که گذر...

ادامه مطلب

رابطه بین قهوه و میگرن

قهوه و میگرن چطور روی هم اثر می گذارند؟

ارتباط بین قهوه و میگرن از مدتها پیش برای بسیاری از محققان و حتی مردم عادی که با سردردهای مزمن سر و کار دارند، سوال مهمی بوده است. هما...

ادامه مطلب