یکی از مشتقات اسپرسو، آفوگاتو “Affogato” است که در خانه هم می توان آن را تهیه کرد. آفوگاتو دسری است که از یک یا دو شات اسپرسو داغ با بستنی ترجیها وانیلی تهیه می شود. این نوشیدنی ایتالیایی در این کشور “غرق شده” ترجمه می شود