وقتی میگوییم قهوه دمی، منظور کدام قهوه است؟

شاید در منوی کافه‌ها اسم «قهوه دمی» به گوشتان خورده باشد یا ابزارهای خاص آن، مانند حباب‌ها و قیف‌های شیشه‌ای را دیده باشید. اما قهوه د...

ادامه مطلب