make coffee with hario v60

تهیه قهوه با وی ۶۰

هاریو وی ۶۰ یک ابزار دم آوری قهوه، ظریف و ساده است ، مناسب برای کسانی که دوست دارند انواع خصوصیات دانه قهوه خود را استخراج کنند. این ا...

ادامه مطلب

what is hario v60

قهوه ساز v60، ویِ ۶۰ درجه را بشناسید

ابزار های مختلفی برای تهیه قهوه وجود دارد، هر یک از این ابزارها ویژگی ها و خروجی نهایی خاص خود را دارد. تهیه با یکی خیلی ساده است و دیگری خیلی سر...

ادامه مطلب