میوه قهوه

میوه قهوه

میوه موجود در تصویر شباهت زیادی به گیلاس دارد البته فقط شبیه آن است در واقع این میوه شبیه گیلاس، میوه قهوه است. میوه قهوه نارس، رنگی سبز دارد و رسیده این میوه قرمز رنگ یا بنفش می باشد.

میوه های قهوه روی درخت قهوه میوه قهوه به صورت خوشه وار بر روی شاخه

دان قهوه داخل این میوه قرار دارد و طی فرآوری های خاصی از آن استخراج می شود و مراحل مختلفی را می گذراند تا سر از فنجان شما درآورد. داخل هر میوه دو دانه وجود دارد که روبه رو هم قرار گرفته اند که توسط پرده نازکی از هم جدا شده اند و این دانه ها با پوسته کاغذی نازکی پوشیده شده اند.

میوه و دان قهوه میوه قهوه

قهوه در نواحی گرمسیر رشد می کند ونیاز به باران فراوانی دارد. قهوه را آفات متعددی تهدید می کند و یکی از دلایلی که میتواند بر کیفیت این محصول اثر سوئی داشته باشد برداشت دیر محصول است.

عربیکا و روبوستا

عربیکا و روبوستا، دو نوع دانه های موجود در بازار هستند، به طور خلاصه، عربیکا دارای طعم و عطر بهتری نسبت به روبوستا و روبوستا دارای کافئین بیشتری نسبت به عربیکا است و در آب و هوایی که نوع عربیکا قادر به رشد نیست نوع روبوستا می تواند رشد کند.

مقایسه دان عربیکا با دان ربوستا دان عربیکا و دان ربوستا

این میوه ها را پس از چیده شدن، طی فرآوری خاصی که روی آن ها انجام می شود، دان را از میوه جدا می کنند و پس از فرآیند ها خاصی سر از فنجان قهوه شما در می آورد. در مطالب بعدی شیوه فرآوری میوه قهوه را شرح خواهیم داد.