دانه های قهوه از سه نوع درخت تولید می شود، عربیکا، روبوستا و (لیبریکا) که هر کدام از این قهوه ها، ویژگی های مختص خود را دارند، ویژگی هایی هم چون: عطر، کافئین، قدرت رشد درختان، طعم و ظاهر