تهیه آفوگاتو:  برای تهیه این نوشیدنی ابتدا اسکوپهایی از بستنی تان را در لیوانی با دهانه باز ریخته و اسپرسوی از قبل تهیه شده ی خود را به آن اضافه کنید. برای تزیینات نوشیدنی تان می توانید از پودر کاکائو کمک بگیرید.