قهوه آمریکانو از ترکیب یک شات اسپرسو به همراه آب داغ تشکیل می شود. آمریکانو ابتدا بین سربازان آمریکایی رایج شد. آن ها برای رقیق تر کردن و البته افزایش حجم قهوه شان آب داغ به آن اضافه می کردند