کاپوچینو یک نوشیدنی اصیل ایتالیایی است که از ترکیب اسپرسو با شیر و فوم شیر درست می شود  “کاپوچینو – cappuccino” نام گروهی از کاتولیک هاست. مردم ایتالیا ظاهر کاپوچینو را مشابه راهبان “کاپوچین” می پندارند و می گویند این نوشیدنی به همین دلیل، کاپوچینو نام گرفته است