یکی از انواع کاپوچینوها، کاپوچینو تر است که این نوشیدنی از ترکیب یک سوم فنجان اسپرسو با شیر بخار داده شده و فوم شیر تشکیل می شود. اما باید نسبت شیر بخار داده شده به کف شیر بیشتر باشد