قوری قهوه جوش ترک، ابزار مختص تهیه قهوه ترک است. جنس مناسب برای قوری قهوه جوش ترک، مس می باشد، اما گاها از جنس استیل، روی و برنج نیز ساخته می شوند. این قوری ها دارای دسته معمولا بلند چوبی هستند