واژه قهوه چیست؟ اصلا خود قهوه چیست؟ کلمه قهوه به چه چیزی اشاره می کند؟ آیا یک نوشیدنی است یا یک میوه یا… قهوه در ابتدا به صورت دانه خام است که طی مراحلی به فنجان می رسد