خیلی جالب است بدانید که قهوه در ابتدا به صورت میوه از درخت چیده می شود. این میوه ها باید فرآوری شوند و در نهایت هسته این میوه ها از گوشت آن جدا شده و برای بو دادن به کارخانه می رود سپس بعد از بو دادن آسیاب شده و در آخر دم آوری می شود