قهوه جوشروگازی یا ایبریک چیست؟ قهوه جوش، ابزار مختص تهیه قهوه ترک است. جنس مناسب برای قهوه جوش ها، مس می باشد، اما گاها از جنس استیل، روی و برنج نیز ساخته می شوند. قهوه جوش ها دارای دسته معمولا بلند چوبی هستند