قهوه جوش ابزاری برای تهیه قهوه ترک است. با قهوه جوش فقط می توانید قهوه ترک تهیه کنید. این ابزار معمولا مسی است و دارای دسته چوبی می باشد. کف این ظرف نسبت به بالای آن پهن تر می باشد