خواص کافئین چیست: افزایش متابولیسم، میزان هوشیاری و آگاهی محیطی انسان، افزایش دقت در فعالیت ها، هم چنین برخی از آزمایش ها نشان داده اند که کافئین به سلامتی پوست و مو نیز کمک می کند