برای تهیه اسپرسو به یکی از دو ابزار موکاپات یا دستگاه اسپرسوساز نیازمندید. تهیه اسپرسو در هر دو این ابزارها با گذراندن آب داغ همراه با فشار زیاد از پودر قهوه، انجام می شود