ایبریک چیست؟ ایبریک یا همان قهوه جوش، ابزار تهیه قهوه ترک است. جنس مناسب برای ایبریک ها، مس می باشد، اما گاها از جنس استیل، روی و برنج نیز ساخته می شوند. ایبریک ها دارای دسته معمولا بلند چوبی هستند