کاپوچینو یک نوشیدنی اصیل ایتالیایی است که از ترکیب اسپرسو با شیر و فوم شیر درست می شود. این نوشیدنی انواع مختلفی دارد: کاپوچینو، کاپوچینو تر، کاپوچینو خشک و کاپوچینو خشک خشک