موکاپات ها در انواع طرح ها و سایزها عرضه می شوند، بعضی موکاپات ها با برق کار می کنند اما عمده آن ها گازی هستند. بعضی از مدل های موکاپات کاملا متفاوت از مدل عامه آن است اما مکانیزم همه آن ها یکسان است