انواع دانه های قهوه یا از سه نوع درخت تولید می شود، عربیکا، روبوستا و (لیبریکا) که هر کدام از این قهوه ها، ویژگی های منحصر به فرد خود را دارند، ویژگی هایی چون: عطر، کافئین، قدرت رشد درختان، طعم و ظاهر