اسپرسو در واقع یکی دیگر از روش های تهیه قهوه است. برای این که نوشیدنی نهایی اسپرسو شود باید آن را طبق شرایط مختص خود تهیه کرد. شرایطی چون: پودر قهوه با درجه آسیاب متوسط، قهوه با رست (بودادگی) معمولا تیره