پودر و دان تازه قهوه

پودر و دان تازه قهوه

انواع پودر و دان قهوه تازه برشته شده، مناسب برای تهیه انواع قهوه ترک، فرانسه، اسپرسو