قوانین و روش های پرداخت

پرداخت در کافی استور به روش های زیر میسر است:

  • پرداخت با حواله
  • پرداخت اینترنتی

پرداخت اینترنتی

برای پرداخت اینترنتی، به اطلاعات زیر از کارت بانکی خود نیاز دارید.

  • شماره 16 رقمی کارت

  • تاریخ انقضا: (تاریخ انقضا روی کارت عابر بانک )

  • شماره cvv روی کارت: ( شماره ای چهار یا سه رقمی روی کارت بانکی که در حین خرید اینترنتی به آن نیاز دارید. )

  • رمز دوم یا رمز اینترنتی: (رمز دوم کارت بانکی خود که از طریق دستگاه های خود پرداز فعال کرده اید را در طی مراحل ثبت فاکتور نیاز دارید. فراموش نکنید رمز دوم با رمز اصلی کارت تفاوت دارد.)

  • پرداخت می تواند از طریق درگاه اینترنتی بانک ملت یا بانک سامان انجام پذیرد.

پرداخت حواله

این روش برای مشتریانی است که به پرداخت اینترنتی دسترسی نداشته و برای پرداخت از دستگاههای عابر بانک یا از داخل شعب بانک، عمل پرداخت را انجام داده اند و پس از واریز مبلغ فاکتور مورد نظر، باید شماره حواله/پیگیری خود را در قسمت مربوطه وارد کنند.

  • شماره کارت6104337684594573

  • شماره حساب بانک ملت 5341121517

  • به نام علیرضا اصغری