single espresso چیست؟

single espresso چیست؟ چگونه تهیه می شود؟  سینگل اسپرسو همان اسپرسو است. در واقع سینگل یا دابل واحدهایی برای اندازه گیری اسپرسو است. به یک شات یا یک تک شات اسپرسو، اسپرسو سینگل می گویند. برای آشنایی با طرز تهیه سینگل اسپرسو به مطلب زیر مراجعه نمایید.