میوه قهوه چیست؟

میوه قهوه شباهت ظاهری زیادی به گیلاس دارد. میوه قهوه نارس، رنگی سبز دارد و رسیده این میوه قرمز رنگ یا بنفش می باشد. در داخل هر میوه، دو دانه قهوه رو به روی هم قرار گرفته اند که توسط پرده نازکی از یکدیگر جدا شده اند