موکا اکسپرس چیست

موکا اکسپرس چیست؟ ابزاری برای درست کردن اسپرسو است اما کیفیت قهوه آن نسبت به دستگاه اسپرسوساز پایین تر است. موکا اکسپرس از سه قسمت تشکیل شده است: مخزن پایینی مخزن آب، قسمت میانی سبد پودر قهوه و مخزن بالایی، محل جمع آوری اسپرسو است