قهوه ساز رو گازی ترک

قهوه جوشروگازی یا ایبریک چیست؟ قهوه جوش، ابزار مختص تهیه قهوه ترک است. جنس مناسب برای قهوه جوش ها، مس می باشد، اما گاها از جنس استیل، روی و برنج نیز ساخته می شوند. قهوه جوش ها دارای دسته معمولا بلند چوبی هستند