قهوه ربوستا

قهوه روبوستا حدود سی درصد از قهوه های مصرفی جهان را تشکیل می دهد. کافئین قهوه روبوستا حدودا دو برابر قهوه عربیکا است. این قهوه ها دارای ویژگی هایی چون: کافئین بالا، عطری تلخ و کم و تلخی زیادی می باشد