قهوه جوش موکا

قوری قهوه جوش موکا ابزاری برای تهیه اسپرسو است اما کیفیت قهوه آن نسبت به دستگاه اسپرسوساز پایین تر است.قوری قهوه جوش موکا از سه قسمت تشکیل شده است: مخزن پایینی مخزن آب، قسمت میانی سبد پودر قهوه و مخزن بالایی، محل جمع آوری اسپرسو است