قهوه ترک

قهوه ترک در واقع به روشی برای تهیه قهوه می گویند. نوشیدنی نهایی زمانی قهوه ترک نام می گیرد که برای تهیه آن فیلترهایی را رعایت کنید، فیلترهایی چون: استفاده از پودر قهوه با درجه آسیاب ریز و ...