قهوه ترک چیست؟

قهوه ترک چیست: در واقع روشی برای تهیه قهوه می باشد. نوشیدنی نهایی زمانی قهوه ترک نام می گیرد که برای تهیه آن فیلترهایی را رعایت کنید، فیلترهایی چون: استفاده از پودر قهوه با درجه آسیاب ریز و ...