تهیه کاپوچینو

تهیه کاپوچینو: کاپوچینو از یک تناسب تبعیت می کند، تناسب یک سوم. به این ترتیب که ابتدا یک سوم فنجان را اسپرسو بریزید، پس از آن یک سوم شیر بخار داده شده افزوده و یک سوم پایانی که سطح فنجان را تشکیل می دهد را با فوم یا کف شیر پوشش دهید