تهیه آمریکانو

تهیه آمریکانو: آمریکانو از ترکیب یک شات اسپرسو به همراه آب داغ تهیه می شود. آب داغ را معمولا بین بازه ۳۰ تا ۴۷۰ میلی لیتر به اسپرسو اضافه می کنند. برای تهیه دابل شات آمریکانو، اسپرسو دوبل را با آب داغ  ترکیب کنید