آمریکانو چیست؟

آمریکانو چیست؟ قهوه آمریکانو از ترکیب یک شات اسپرسو به همراه آب داغ تشکیل می شود. آمریکانو ابتدا بین سربازان آمریکایی رایج شد. آن ها برای رقیق تر کردن و البته افزایش حجم قهوه شان آب داغ به آن اضافه می کردند