حواشی قهوه

در این بخش بیشتر در حواشی دور تر از قهوه فعالیت می کنیم. شرایط نگهداری قهوه، آشنایی با حرفه باریستا، کافئین، تفاوت قهوه ها با هم مثل قهوه ترک با فرانسه و قهوه فوری با تازه، تفاله قهوه، اگر موردی مد نظر شما هست حتما کامنت کنید.
قهوه خوب چه نوع قهوه ایست؟ - چگونه از قهوه نگهداری کنیم؟ - چرا قهوه تازه - با تفاله قهوه چه کنیم؟ - آشنایی با باریستا یا کافی من - تفاوت قهوه ترک و فرانسه و اسپرسو - آشنایی با کافئین و عملکرد آن - لذت درست کردن قهوه در خانه - روش های تهیه فوم یا کف شیر - تفاوت قهوه تازه و فوری - آیا نمی دانید چه نوع قهوه ای نیاز دارید؟ - کافی استور چیست؟ - اصطلاحات کافی شاپی و صنعت قهوه - کدام قهوه کافئین بیشتری دارد؟