واژه قهوه: ریشه واژه  قهوه، قها می باشد در گذشته نیز خوردن این نوشیدنی باعث بی اشتهایی می شده است. این واژه شاید برایتان ناآشنا باشد: کافه یا کافا که عربی شده قهوه و نام شهری در اتیوپی است که احتمالا گیاه قهوه ابتدا در آنجا روییده است

The structure of the word coffee

بیوگرافی و تاریخچه قهوه – قهوه چگونه قهوه شد؟

قهوه که بود و چه کرد؟ قهوه نام نوعی نوشیدنی است که به واسطه بو دادن دان قهوه تولید می شود. این واژه شاید برایتان ناآشنا باشد، کافه یا کافا(k...

ادامه مطلب