تهیه سینگل اسپرسو: سینگل اسپرسو همان اسپرسو است. یعنی برای تهیه یک سینگل اسپرسو باید یک شات اسپرسو از دستگاه اسپرسوساز یا موکاپات بگیرید. در واقع سینگل یا دابل واحدهایی برای اندازه گیری اسپرسو است. به یک شات یا یک تک شات اسپرسو، سینگل اسپرسو می گویند.

تهیه قهوه با موکاپات

طرز تهیه قهوه با موکاپات یا قهوه جوش

اسپرسو در واقع روشی برای تهیه قهوه است که این روش با عبور آب نزدیک به نقطه جوش و تحت فشار از قهوه آسیاب شده، در کمتر از ۲۵ ثانیه انجام...

ادامه مطلب