جذوه یا همان قهوه جوش، ابزار مختص تهیه قهوه ترک است. جنس مناسب برای جذوه ها، مس می باشد، اما گاها از جنس استیل، روی و برنج نیز ساخته می شوند. جذوه ها دارای دسته معمولا بلند چوبی هستند