اسپرسو

انواع دانه و پودر قهوه تازه رست شده مناسب برای تهیه قهوه اسپرسو - قهوه های کافی استور قبل از ارسال آسیاب می شوند