آشنایی با گیاه قهوه

آشنایی با گیاه قهوه

گیاه قهوه درختی همیشه سبز است که از خانواده روناسیان می باشد. این درخت در مناطقی با آب فراوان و آب و هوای گرمسیر رشد می کند.

برای کشت گیاه قهوه از دو روش استفاده می کنند:

اولین روش که بازدهی چندان مطلوبی ندارد، روش سنتی است، به این صورت که در ابتدای فصولی که بارندگی در آن ها رواج دارد، به تعداد بیست دانه در حفره هایی می کارند ولی حداقل نیمی از آن ها جوانه نمی زنند.

گیاه قهوه:

پرورش دادن گیاه قهوه پرورش گیاه قهوه

اما در روشی دیگر که بازدهی آن نسبت به روش قبل بیشتر است این گونه عمل می کنند که:

دانه ها را در گلخانه پرورش می دهند تا جوانه زده و بعد از بازه زمانی شش الی دوازده ماه به محل مورد نظر برای کشت انتقال می دهند.

شروع گل دهی این گیاهان حدودا سه الی چهار سال زمان می برد و بعد از گذشت پنج سال می توان برداشت محصول داشت. همچنین درخت قهوه، شکوفه هایی مشابه گل یاسمن دارد.

شکوفه قهوه درخت قهوه

شکوفه قهوه شکوفه قهوه

دانه های قهوه همان طور که در تصاویر زیر مشاهده می کنید بر روی این درخت به صورت خوشه قرار گرفته اند.

میوه قهوه بر روی درخت میوه قهوه بر روی درخت به شکل خوشه ای

قهوه های موجود مصرفی جهان از نوع عربیکا (Arabica) و روبوستا (Robusta یا کانفورا) به طور عمده تامین می شوند که عربیکا در ارتفاعات هزار تا دو هزار متر از سطح دریا و روبوستا در زیر ارتفاع هزار متر از سطح دریا رشد می کند.